• 0909427252
  • thanhphong@daihoancau.vn

Phụ gia thực phẩm

Acid Citric – C6H8O7. 7H2O

0909427252