• 0909427252
  • thanhphong@daihoancau.vn

Hóa chất ngành dệt nhuộm

Acid Hydrochloric – HCl 32%

0909427252