• 0909427252
  • thanhphong@daihoancau.vn

Dung môi

Công ty Đại Hoàn Cầu cung cấp các loại dung môi công nghiệp: Methanol, Acetone, Toluen, MEA…

Acetone – C3H6O2

0909427252