• 0909427252
  • thanhphong@daihoancau.vn

Hóa chất ngành dược, y tế

Acid Hydrochloric – HCl 32%

0909427252