Sodium Sulphate - Na2SO4

Sodium Sulphate - Na2SO4
Sodium Sulphate - Na2SO4

Sn phm:

Sodium Sulphate - Na2SO4

 

 

Xut X:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Bao 50 Kg

 

 

ng dng:

Xử lý nước, dệt nhuộm, sản xuất giấy và chất tẩy rửa ngành in