NaOH Caustic Soda Flakes 45%

NaOH Caustic Soda Flakes 45%
NaOH Caustic Soda Flakes 45%

Sn phm:

NaOH Caustic Soda Flakes 45%


Xut X:

Việt Nam

 

 

Quy cách:

Can 35 Kg

 

 

ng dng:

Sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa chất và luyện kim, ngành dệt nhuộm, y dược, thuốc trừ sâu, hóa hữu cơ tổng hợp

 

Sản phẩm liên quan