NaOH 32% - Sodium Hydroxide

NaOH 32% - Sodium Hydroxide
NaOH 32% - Sodium Hydroxide

Sn phm:

NaOH 32% - Sodium Hydroxide

 

 

Xut X:

Việt Nam

 

 

Quy cách:

Can 30 Kg

 

 

ng dng:

Sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp: hóa chất, luyện kim, dệt nhuộm, y dược, thuốc trừ sâu, hóa hữu cơ hỗn hợp…

 

Sản phẩm liên quan