Javel 10% - NaOCl

Javel 10% - NaOCl
Javel 10% - NaOCl

Sn phm:

Javel 10% - NaOCl

 

 

Xut X:

Việt Nam

 

 

Quy cách:

Can 30 Kg hoặc Xe bồn

 

 

ng dng:

Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt…