Ferrous Sulphate Hepta - FeSO4. 7H2O

Ferrous Sulphate Hepta - FeSO4. 7H2O
Ferrous Sulphate Hepta - FeSO4. 7H2O

Sn phm:

Ferrous Sulphate Hepta 99% - FeSO4. 7H2O

 

 

Xut X:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Bao 25 Kg

 

 

ng dng:

Nguyên liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc, xử lý nước thải