EDTA-4Na

EDTA-4Na
EDTA-4Na

Sn phm:

EDTA-4Na

 

 

Xut X:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Bao 25 Kg

 

 

ng dng:

Sử dụng trong sản xuất phân bón, phụ gia thực phẩm, thuỷ hải sản...

 

Sản phẩm liên quan