Cloramin B 25% - C6H5SO4

Cloramin B 25% - C6H5SO4
Cloramin B 25% - C6H5SO4

Sn phm:

Cloramin B 25% - C6H5SO4

 

 

Xut X:

Trung Quốc, Tiệp Khắc

 

 

Quy cách:

Thùng 25-35 Kg

 

 

ng dng:

Sát khuẩn đa năng dùng trong y tế, dược phẩm, chăn, thủy sản, hồ bơi, sát trùng nguồn nước…