Calcium Hypochloride - Ca(OCl)2 65%

Calcium Hypochloride - Ca(OCl)2 65%
Calcium Hypochloride - Ca(OCl)2 65%

Sản phẩm:

Calcium Hypochloride - Chlorine – Ca(OCl)2 65%

 

 

Xuất Xứ:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Thùng 40 kg

 

 

Ứng dụng:

Dùng để diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợi, nuôi trồng thuỷ sản, y tế...