Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2 70% Ấn Độ

Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2 70% Ấn Độ
Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2 70% Ấn Độ

Sản phẩm:

Calcium Hypochloride - Chlorine – Ca(OCl)2 70%

 


Xuất Xứ:

Ấn Độ

 

 

Quy cách:

Thùng 45 kg

 

 

Ứng dụng:

Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợi, nuôi trồng thuỷ sản, y tế...