Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2 70%

Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2 70%
Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2 70%

Sản phẩm:

Calcium Hypochloride - Chlorine – Ca(OCl)2 70%

 


Xuất Xứ:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Thùng 50kg

 

 

Ứng dụng:

Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợi, chế biến thuỷ hải sản...