Acid Phosphoric – H3PO4

Acid Phosphoric – H3PO4
Acid Phosphoric – H3PO4

Sn phm:

Acid Phosphoric – H3PO4

 

 

Xut X:

Trung Quốc, Hàn Quốc

 

 

Quy cách:

Can 35 Kg

 

 

ng dng:

Sản xuất phân bón, thủy tinh gạch men, xử lý nước, xi mạ, sản xuất chất giặt tẩy