Acid Oxalic – C2H2O4

Acid Oxalic – C2H2O4
Acid Oxalic – C2H2O4

Sn phm:

Acid Oxalic – C2H2O4


 

Xut X:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Bao 25 Kg

 

 

ng dng:

Chế tạo dung dịch chất tẩy rửa, chế tạo da thuộc, đánh bóng đá hoa cương .Dùng trong các ngành xử lý nước, dệt nhuộm, thực phẩm, phân bón, tổng hợp hóa hữu cơ…