Acid Hydrochloric - HCl 32%

Acid Hydrochloric - HCl 32%
Acid Hydrochloric - HCl 32%

Sn phm:

Acid Hydrochloric - HCl 32%

 

 

Xut X:

Việt Nam

 

 

Quy cách:

Can 30 Kg hoặc Xe bồn

 

 

ng dng:

Dùng sản xuất muối vô cơ, tẩy rỉ kim loại trước khi hàn, rửa chai lọ thủy tinh, công nghiệp thuộc da nhuộm, mạ điện, tổng hợp hữu cơ, chế biến thực phẩm...

     

Sản phẩm liên quan