Acid Citric – C6H8O7. 7H2O

Acid Citric – C6H8O7. 7H2O
Acid Citric – C6H8O7. 7H2O

Sn phm:

Acid Citric – C6H8O7. 7H2O

 

 

Xut X:

Trung Quốc

 

 

Quy cách:

Bao 25 Kg

 

 

ng dng:

Sản xuất phân bón, dùng trong ngành thực phẩm

 

Sản phẩm liên quan